บริการ

ปัจจุบัน เป็นคลินิกเวชกรรมที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน แต่เสริมในส่วนของการบริการด้านทันตกรรมขึ้นมาแทน

mix

 

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
เบาหวาน, ความดัน, ปวดศีรษะ, บ้านหมุน, โรคกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบ, ปวดเอว,ปวดหลัง, ไข้หวัด, ท้องร่วง, ภูมิแพ้, ผื่นคัน, โรคกระเพาะอาหารและลำไส้, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

2. ตรวจรักษาโรคเด็ก เช่น มีไข้, มีน้ำมูก, ผดผื่น เป็นต้น

3. ตรวจวินิจฉัยโรค ได้แก่

  • ตรวจการตั้งครรภ์          ราคา    130 บาท
  • ตรวจหาเบาหวาน         ราคา    100 บาท
  • ตรวจความดัน               ราคา      30  บาท
  • ตรวจหมู่เลือด               ราคา      80  บาท 
4.  ตรวจเอ็กซเรย์ ทั่วไป  ราคาเริ่มต้นแผ่นละ 250 บาท

  • ทรวงอก เพื่อดูโรคปอด, กระดูกซี่โครง และโรคในช่องอก
  • ช่องท้อง เพื่อดูนิ่ว ตามถุงน้ำดี ความผิดปกติของลำไส้ ตับ
  • กระดูก ส่วนต่างๆ เช่น แขน ขา กะโหลกศีรษะ

5. บริการออกใบรับรองแพทย์

  • ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่    ราคา   40 บาท
  • ใบรับรองแพทย์สมัครงาน                ราคา  60-70 บาท

(ขออภัย “งดออกใบรับรองแพทย์เจ็บป่วย ย้อนหลัง”  ทุกกรณี)

film