สหคลินิกเซนต์ปอลส์ เวชกรรม-ทันตกรรม

ให้บริการสุขภาพกับ พ่อแม่ พี่น้อง ชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 40 ปี

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน กล้ามเนื้ออักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคกระเพาะ ไข้หวัด ไอ จาม โรคปอด โรคภูมิแพ้โรคทางเดินปัสสาวะ โรคทอลซินอักเสบ โรคผิวหนัง โรคเด็ก และอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

          สหคลินิกเซนต์ปอลส์ เวชกรรม-ทันตกรรม ตั้งอยู่ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น (หลังตลาด อ.จิระ และโรงแรมบุษราคัม) เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพกับ พ่อแม่ พี่น้อง ชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 40ปี ปัจจุบัน ปัจจุบัน เป็นคลินิกเวชกรรมที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน แต่เสริมในส่วนของการบริการด้านทันตกรรมขึ้นมาแทน

 แพทย์ประจำคลินิก

พญ.เกษร  ตู้จินดา
– แพทย์ศาสตร์บัญฑิตศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2513
– อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาตร์ ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2522

เกี่ยวกับคลินิก

สหคลินิกเซนต์ปอลส์ เวชกรรม-ทันตกรรม ตั้งอยู่ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น (หลังตลาด อ.จิระ และโรงแรมบุษราคัม)
More>>>

บริการ

ปัจจุบัน เป็นคลินิกเวชกรรมที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน แต่เสริมในส่วนของการบริการด้านทันตกรรมขึ้นมาแทน ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจเอ็กซเรย์ ทั่วไป More>>>
แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล..เป็นคลินิกที่ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากมากว่า 10 ปี โดย โดย ทันตแพทย์หญิง ประวีณา ปรัชญคุปต์ More>>>